Kompetensutvecklingsplan jour- och familjehem år 2020

  1. Två dagars föreläsning om ”Barns umgänge med bio-föräldrar”. Ansvarig: Angelica Kandalina
  2. Ett hem att växa i- En familjehemsutbildning
  3. Utbildning i trauma. Ansvarig: Lillemor Lidén
  4. Föreläsning om familjehemsvård- lagstiftning, utmaningar, det tredelade föräldraskapet. Ansvarig: Anna Amilon
Datum, plats och info om anmälan kommer.
Rulla till toppen