Friskvårdsprogram på Kasam familjehemsvård

Under år 2020 ingick Kasam familjehemsvård avtal med företaget Träning & Omtanke. Träning & Omtanke drivs av PT och hälsocoach Tony Ohlsson. Tony har 12 års arbetserfarenhet från träning och hälsa och har bland annat arbetat som PT på Wellness.

Personal har under år 2020 erbjudits veckovis personlig träning, regelbundna gruppass och workshops. Utöver detta har anställda erhållit tre extra semesterdagar under förutsättning att träning skett två timmer per vecka.

Vi kommer att utöka friskvårdsprogrammet under år 2021 då vi sett positiva effekter av den träning företaget bekostat under år 2020. Detta år kommer vi att fortsatt erbjuda PT, gruppass och hälsocoach. Utöver detta kommer vi införa ett system där anställda kan erhålla utökade semesterdagar om de utför pulshöjande träning. Med ett tak på 3 timmar per vecka kommer anställda att erhålla 20 % av tiden i form av semester. Detta kommer innebära att varje anställd kan samla ihop 31,2 timmar extra ledighet på årsbasis. De får alltså tillbaka den träning de utför på fritiden i ledighet och utöver detta de tre semesterdagar de erhåller enligt tidigare träningsprogram.

Att erbjuda all personal en extra semestervecka kostar företaget i dagsläget 134 400 kr/år (semesterersättning och uteblivet arbete). En kostnad företaget anser vara rimlig i förhållande till ökad trivsel, fysiskt och psykiskt välbefinnande, ökad prestation samt reducering av antalet sjukdagar.

Rapportering av träning

Via en app delar man sina träningstillfällen och rapporterar dessa månadsvis till friskvårdsambassadören.

Andra förmåner

Utöver träning får varje anställd en hälsocoach med en individuell handlingsplan. Handlingsplanen skräddarsys av hälsocoachen och medarbetaren och kan innefatta sömndagbok, kostprogram, träningsschema etc. Hälsocoachens uppdrag är att stötta medarbetaren i sin handlingsplan med syfte att öka välbefinnandet.

Alla medarbetare har ett friskvårdsbidrag på 4000 kr. Utöver detta har all personal tillgång till fri PT-träning varannan vecka på tre olika gym i Kristianstad, Karlshamn och Ronneby (inkl. gymkostnad) och gemensamma gruppass månadsvis.

Rulla till toppen