Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

Vi vill härmed dela en rapport som SBU publicerat. Rapporten är en systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter.

Rapporten har vi haft som underlag när vi har diskuterat metodfrågor samt vilka tjänster vill skall erbjuda på Vitae Omsorg. Vi har uppmärksammat behov av att erbjuda det placerade barnet i familjehemmet öppenvårdsinsatser, behandling eller utredning.

Rapporten innehåller många sidor, men den är oerhörd intressant och värd att reflektera kring.

Tjänster som vi erbjuder på Vitae Omsorg är utformade utifrån den kartläggning och forskning man har gjort i familjehemsvården. Till exempel erbjuder vi vid beställning:

 • Neuropsykiatrisk utredning av barnet utan väntetid
 • Traumautredning
 • Anknytningsutredning
 • Psykologiska utredningar
 • Traumabehandling
 • Anknytningsarbete
 • Kvalificerad handledning av psykolog
 • Kontaktmannaskap
 • HAP-behandling
 • MI
 • KBT
Rulla till toppen