Varför prata när ingen lyssnar?

Jag var på ett uppföljningsmöte idag tillsammans med en ungdom, ett familjehem och ansvarig socialtjänst. Ungdomen var motvillig till medverkan men efter uppmuntran från familjehemmet valde hen att delta. ”Det är viktigt att du berättar om ditt missnöje”, sa vi vuxna. ”Varför ska jag prata när ingen lyssnar?”, sa ungdomen. Det är sedan länge reglerat […]

Friskvårdsprogram på Kasam familjehemsvård

Under år 2020 ingick Kasam familjehemsvård avtal med företaget Träning & Omtanke. Träning & Omtanke drivs av PT och hälsocoach Tony Ohlsson. Tony har 12 års arbetserfarenhet från träning och hälsa och har bland annat arbetat som PT på Wellness. Personal har under år 2020 erbjudits veckovis personlig träning, regelbundna gruppass och workshops. Utöver detta […]