Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)

Under våren 2020 började jag utbilda mig till föräldracoach inom Attachment and biobehavioral catch-up (ABC). ABC är en evidensbaserad intervention för barn mellan 6-24 månader som upplevt omsorgsbrister. ABC syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till sina föräldrar. Interventionen sker i hemmet under 10 tillfällen. Tillfället är en timme och föräldracoachen är alltid närvarande. Metoden är tillämpbar för biologiska föräldrar, adoptivföräldrar och familjehemsföräldrar.  

Jag kommer under hösten 2020 att introducera nya familjer i metoden, där jag samtidigt har ett nära samarbete med min handledare, för att det hela skall vara kvalitetssäkrat. Min grundtanke är att detta skall kunna öppna upp vårat synsätt på anknytning och att tidiga insatser gör skillnad. Jag kommer delvis att arbeta med metoden under vårt utredningshem tillsammans med föräldrar och barn. Där kommer vi att vara unika att kunna erbjuda denna evidensbaserade metod. Jag kommer även att kunna stötta upp med metoden i vår familjehemsvård.

Hör gärna av er till mig om ni är intresserade av att veta mer! /Camilla Heimfors

Rulla till toppen