Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)

Under våren 2020 började jag utbilda mig till föräldracoach inom Attachment and biobehavioral catch-up (ABC). ABC är en evidensbaserad intervention för barn mellan 6-24 månader som upplevt omsorgsbrister. ABC syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till sina föräldrar. Interventionen sker i hemmet under 10 tillfällen. Tillfället är en timme och föräldracoachen är …

Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) Läs mer »