Nyheter

28:e november föreläser Anna Amilon för alla våra familjehem

Kasam Familj upprättar varje år en kompetensutvecklingsplan för våra familjehem. Den utgår från kontinuerlig omvärldsbevakning samt familjehemmens egna önskemål av påfyllnad. Näst på tur är föreläsning av Anna Amilon. Anna är auktoriserad socionom med master i socialt arbete. Anna är även handledare inom psykosocialt arbete och är grundutbildad samtalsterapeut med inriktning systematisk familjeterapi.

28:e november föreläser Anna Amilon för alla våra familjehem Läs mer »

Upptagningsområde: hela Sverige!

Igår fick vi besked om tilldelningsbeslut i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) upphandling för konsulentstödd familjehemsvård. Detta innebär att vi nu har ramavtal med samtliga kommuner i Sverige – fantastiskt! Upphandlingen avser: Familjehemsvård för barn och unga 0-17 år Förstärkt familjehemsvård för barn och unga 0-17 år Jourhem för barn och unga 0-17 år Familjehemsvård

Upptagningsområde: hela Sverige! Läs mer »

Familjehemsvård är allt som krävs, eller?

Idag signerade KASAM familjehemsvård en upphandling som innebär att 46 kommuner kommer att efterfråga öppna insatser till familjehemsplacerade barn. Att kommunerna väljer att göra en sådan upphandling är för mig ett stort framsteg i synen på familjehemsvård. Jag upplever att många beslutsfattare tidigare tänkt att barnens beteenden och trauman mirakulöst skall försvinna genom vård utanför

Familjehemsvård är allt som krävs, eller? Läs mer »

Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)

Under våren 2020 började jag utbilda mig till föräldracoach inom Attachment and biobehavioral catch-up (ABC). ABC är en evidensbaserad intervention för barn mellan 6-24 månader som upplevt omsorgsbrister. ABC syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till sina föräldrar. Interventionen sker i hemmet under 10 tillfällen. Tillfället är en timme och föräldracoachen är

Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) Läs mer »

Rulla till toppen