Kasamfamilj

 • "Barnets bästa ska komma i främsta rummet..."

 • "..därför har Kasam Familj höga kompetens- och kvalitetskrav. Vi arbetar med månadsvisa egenkontroller för att säkerställa att vi gör det vi säger att vi gör"

  Vårdkedja riktad till barn och deras föräldrar

  HVB Stora- och Lilla Björn

  Utrednings- och behandlingshem för föräldrar med barn 0-13 år i Blekinge.

  Skyddat boende med våldsbehandling. 

  Rådgivning kund

  Vår placeringssamordnare är specialiserad på olika insatser till barn, unga och deras föräldrar. Kontakta oss för rådgivning, matchningsförfrågningar och/eller kundförfrågningar.

  Kasam familjehemsvård

  Verksamheten erbjuder kvalitetssäkrade jour- och familjehem men även förstärkt familjehemsvård.