Varmt välkommen till Kasam Familj

HVB Stora- och LillaBjörn

Utrednings- och behandlingshem för föräldrar med barn 0-13 år i Blekinge.

För mer information och intresseanmälan, kontakta verksamhetschef Camilla Heimfors på 0721 99 93 85.

Placering

Kasam familj arbetar utifrån uppdrag från socialtjänsten. Har du frågor kring matchning eller förfrågan, kontakta placeringssamordnare Isabelle Olsson på 0721 99 93 48.

Familjehemsvård

KASAM familjehemsvård tillhandahåller socialtjänsten konsulentstödda jour-  och familjehem, behandlingsfamiljer och förstärkta familjehem. Vår målgrupp är barn 0-18 år, mamma/pappa-barnplaceringar samt vuxna.