Varmt välkommen till Vitae Omsorg

Utredningshem

Utrednings- och behandlingshem för föräldrar med barn 0-13 år i Blekinge.

Placering

Vitae omsorg arbetar utifrån uppdrag från socialtjänsten. Har du frågor kring matchning eller förfrågan, kontakta verksamhetschefen Isabelle Olsson på 0721 99 93 48.

Familjehemsvård

Vitae omsorg tillhandahåller socialtjänsten konsulentstödda jour-  och familjehem, behandlingsfamiljer och förstärkta familjehem. Vår målgrupp är barn 0-18 år, förälder och barn samt vuxna.